Odpad je velkým tématem, které se bude stále řešit. V české legislativě je zakořeněno mnoho zákonů, které přidělávají českým podnikatelům a firmám řadu starostí. Některé se týkají i odpadů. Možná, že odpady trápí i vás, respektive zákony s tím spojené. Je třeba produkci odpadu pravidelně evidovat a následně zasílat výkaz statistiky na ČSÚ. Není to však jediná povinnost. Pokud přesáhnete určitý limit produkce odpadů, týká se vás povinnost zpracovat roční hlášení za odpady a odeslat ho na ISPOP.

Co nový zákon změnil?

Od roku 2021 tu máme nový zákon o odpadech 541/2020 Sb., který přináší řadu změn. Možná vás nové změny příjemně potěší. Ta první se týká limitu odpadů. Nejspíše si ještě limit pamatujete, roční hlášení bylo do roku 2021 potřeba dělat, pokud jste za rok vyprodukovali přes 100 tun běžného nebo 100 kilogramů nebezpečného odpadu. Od roku 2021 se tento limit změnil. Limit u nebezpečného odpadu se zvýšil na 600 kilogramů a co se týče limitu u běžného odpadu, ten zůstal bez změny. Menší producenti nebezpečného odpadu už tedy roční hlášení za odpady 2021 dělat nemusí. Je ovšem potřeba, abyste stále nezapomínali na průběžnou evidenci odpadu. Slouží jako důkaz, že limity nepřekračujete. Také si poznamenejte, že došlo ke změně termínu. Roční hlášení už není třeba dělat do 15.2., ale nově máte čas až do 28.2. Máte tedy o trochu více času než dříve.

Zvolte na roční hlášení specialisty

Těch byrokratických povinností je tolik, že je nejlepší nechat některé z nich na externích specialistech, Možná, že takovým způsobem máte vyřešené účetnictví. Měli byste vědět, že externí firmu můžete zvolit i pro problematiku odpadů a konkrétně pro zpracování ročního hlášení. Udělají vám ho experti z Rocnihlaseni.cz. Nahrajete jim potřebné dokumenty, zaplatíte poplatek a oni vám roční hlášení řádně zpracují. Následně ho včas zašlou na ISPOP. Jedná se o levnou službu, kterou mohou využít podnikatelé, firmy i obce. Využijte tuto možnost i vy.